Sunday, November 13, 2011

Quote dalam menulis kajian literatur

1-A kata begini. B kata begini. C begini. D begini. Skopnya ialah pendapat ahli akademik yang pelbagai dalam bidang kajian dilakukan setiap penyelidik berinisiatif sendiri. Menyokong, membantah, menyoal, mencadangkan. Mudahnya BANYAK (yang menarik untuk dilambakkan kelak dalam draf kajian literatur).

2-Makin banyak dibaca makin banyak pendapat makin berkembang idea dan persoalan. Kata kunci disini ialah disemak- samada memenuhi apa objektif?

3-Saya dicadangkan satu kaedah yang saya lupa nama spesifiknya dalam mencari quote ahli akademik/pengkaji lain dalam kajian saya. Buat jadual. Buat kolum nama penulis, tajuk artikel, tahun, Misc. Letak quote tadi. Susur kerelevanan quote itu.

4-Apa lagi ya kaedah pengkaji lain dalam kajian mereka? Mungkin boleh juga dibuat kajian mengenai kaedah kajian untuk rujukan pengkaji kelak.

No comments:

KAWAN

Blog-blog saya yang lain

1SEKOLAH 1MALAYSIA

EMASA