Thursday, October 11, 2012

Anda mencari masalah

Disclaimer- Saya sekadar berkongsi dan cuba memendekpadatkan perkongsian yang cuma sedikit benar pengetahuan terkumpul saya. Jika boleh pakai, gunalah.


Mencari pernyataan masalah/ gap dalam artikel boleh dilakukan dengan mencari kata kunci- however..., although..., even though..., few..., but...., even with the....., have yet to....., noted that without..., problem.....,

.....Dan cuma melalui pembacaan intensif.

Anyone from visiting scholar wanted to share anything? Come on expert.

No comments:

KAWAN

Blog-blog saya yang lain

1SEKOLAH 1MALAYSIA