Wednesday, March 2, 2011

PETIKAN SURAH ALI IMRAN

"Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah kamu bersedih hati, pada hal kamulah orang-orang yang paling tinggi darjatnya, jika kamu orang-orang yang beriman." (Aali Imran: 139)

“Jangan sekali-kali kamu terpedaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri. Itu hanyalah kesenangan sementara, kemudian tempat tinggal mereka ialah jahannam, dan Jahannam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya. Akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, baqi mereka syurga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sedang mereka dalamnya sebagai tempat tinggal, anugerah dari sisi Allah. Dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang yang berbakti.” (Aali Imran: 196-198)

“Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami dan kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau kerana sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Pengurnia. Hai Tuhan kami sesungguhnya Engkaulah mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji.” (Aali Imran: 8-9)

No comments:

KAWAN

Blog-blog saya yang lain

1SEKOLAH 1MALAYSIA

EMASA