Thursday, October 13, 2011

NWOMCI

1-Pada saya, industri pembinaan jarang dilihat sebagai satu entiti bisnes daripada aspek penyelidikan, dan pada masa yang sama ramai bersetuju industri ini adalah lubuk kekayaan.

2-Maksud saya pengurusan (atasan dan pembinaan) sebagai satu keutamaan dalam meningkatkan lagi keuntungan firma bersama-sama nilai positif sekali (pengurusan sumber alam, mengurangkan pembaziran,kesampaian komunikasi,material yang selamat dan lain-lain)

3- Pengurusan yang mementingkan kesedaran dalaman manusia dan komunikasi sesama pemain industri dalam memastikan peringkat awal hingga serah kunci, industri berteraskan positiviti, setahu saya jarang ada. Sekurang-kurangnya di Malaysia ini.

4- Gelombang baru industri binaan Malaysia/New Wave of Malaysia Construction Industry (NWOMCI). 'Gap' yang dalam penilaian untuk proposal saya. Kecilkan lagi kepada peluang perniagaan (dalam industri) dengan aplikasi 'Lean Construction' untuk katalis pembangunan mapan. Akan ditukar lagi menghampiri niat yang sama namun tidak sepanjang idea diatas. Tahu konsep piramid terbalik?

No comments:

KAWAN

Blog-blog saya yang lain

1SEKOLAH 1MALAYSIA